Sikker mobilinnsamling hos Østfoldforskning – Invitasjon til åpning den 24.september 2014

Gjennom forskningsprosjektet SmartEEre Returtransport samarbeider Østfoldforskning med Elretur, GS1, Enviropac, Alternativ Data, Evry og Avfall Norge om å utvikle en sikker løsning for mottak, innsamling og behandling av brukte mobiltelefoner.  Østfoldforskning har tidligere dokumentert miljønytten av å gjenvinne brukte mobiltelefoner.  Samtidig ligger det et stort antall mobiltelefoner i norske hjem og kontorer, som bør inn i gjenvinningssystemer.  En årsak til at mobiltelefonene ikke leveres til gjenvinning er at mange er redd for at informasjonen som ligger på telefonen skal komme på avveie, og dette problemet øker med nye smarttelefoner.

I noen uker fra 24.9 skal det stå en boks i et låst skap hos Østfoldforskning der studenter og ansatte hos bedrifter på Værste kan få levert sine telefoner med garanti om sikker behandling.  Alle boksene vil ha en såkalt RFID-brikke montert på, slik at boksen med innhold kan følges helt frem til Alternativ Data.  En nivåbryter i boksene skal sende signal til Alternativ Data om at boksen snart er full og er klar til henting.

Alle er velkomne til offisiell «åpning (eller egentlig lukking)» av boksen onsdag 24.9 kl. 1200 hos Østfoldforskning, der representanter for Elretur og Østfoldforskning vil orientere nærmere om prosjektet og der man kan ta med gamle mobiltelefoner og blitt kvitt disse på trygg måte.