• Transport av EE-avfall. Stena Recycling ved underoperatører; Toten Transport, 
 Retura Sør, Børstad, Westco, Nortransport, Østbø.
  • Behandling av EE-avfall.
  • Utstyrsleverandør innsamling