Om prosjektet

Elretur har mottatt 5,6 millioner kroner fra Forskningsrådet for å se på effektivisering og utnyttelse av transport de neste 3 årene. Med på laget, og også leder av prosjektet, er Østfoldforskning.

Ved siden av det overordnede målet, økt transporteffektivitet, skal prosjektet også teste ut nye løsninger for innsamling og sortering av EE-avfall, ved hjelp av RFID/EPC-teknologi, sporbarhetsteknologi. I tillegg blir det aktuelt å sammenligne seg med Sverige, både å se på logistikkløsninger og ikke minst myndighetenes virkemiddelbruk på dette området.

Overordnede arbeidspakker for prosjektet

1) Optimalisering av transporten
2) Sørge for sikker og effektiv innsamling av småelektronikk fra husholdningene
3) Vurdere/forbedre/videreutvikle ny emballasje for oppbevaring/transport av EE-avfall
4) Gjennomføre en sammenlignende studie av innsamlingssystemene for EE-avfall mellom Norge og Sverige