Nå kan du bli kvitt din gamle mobiltelefon på en sikker måte og bidra til et bedre miljø!

 

Onsdag 24.9 ble det foretatt høytidelig åpning av en helt ny «smart» boks for innsamling av brukte mobiltelefoner i Norge. Løsningen er utviklet gjennom forskningsprosjektet SmartEEre Returtransport, der Østfoldforskning har samarbeidet med Elretur, GS1, Enviropac, Alternativ Data, Evry og Avfall Norge om å utvikle en sikker løsning for mottak, innsamling og behandling av brukte mobiltelefoner. Prosjektet har fått 5,2 mill kroner i støtte fra Smartrans-programmet i Norges Forskningsråd, og skal bidra til å gjøre innsamlingssystemet for EE-avfall i Norge både smartere og mer effektivt. Les mer her.

Østfoldforskning har tidligere dokumentert miljønytten av å gjenvinne brukte mobiltelefoner. Samtidig ligger det flere millioner brukte mobiltelefoner i norske hjem og kontorer, som bør inn i gjenvinningssystemer. En årsak til at mobiltelefonene ikke leveres til gjenvinning er at mange er redd for at informasjonen som ligger på telefonen skal komme på avveie, og dette problemet øker med nye smarttelefoner. Dette er bakgrunnen for at Norsk Senter for informasjonssikring (Norsis) ser meget positivt på prosjektet. Åpningen ble behørig dekket av NRK Østfold og med innslag på NRK Her og Nå på ettermiddagen.