Fredrikstad kommune og FREVAR har fått på plass sikker innsamlingsløsning

Ordfører Jon-Ivar Nygård fikk æren av å putte den første mobiltelefonen oppi den sikre innsamlingsløsningen for kasserte mobiler hos FREVAR, og ordføreren var svært opptatt av sikre løsninger i dagens samfunn, hvor ID-tyverier er et økende problem.

Representanter fra Enviropac, GS1-Norway, Østfoldforskning, FREVAR og Elretur var også tilstede under åpningen.

FREVAR har gått offensivt ut og informerer på førstesiden av neste års tømmekalender om det nye tilbudet. Vi som har utarbeidet løsnignen er spente på hvilken kvalitet det er på mobilene som kasseres – hvor mange kan gjenbrukes og hvor mange skal gjenvinnes.

Hege Skodje, Jon-Ivar Nygård og Hege Skodje

Hege Skodje, Jon-Ivar Nygård og Guro Kjørsvik Husby