Foredrag på mastergradstudie

 Førstkommende tirsdag, den 3. februar 2015, skal Elretur presentere sitt forskningsprosjekt SmartEErelogistikk under masterstudiet i logistikk på BI i Nydalen

Informajsonssjef i Elretur, Guro Kjørsvik Husby, gleder seg til 3 timers undervisning om produsentansvar for EE-produkter, miljøgifter i EE-avfall, EUs politiske agenda om råvarer og sjeldne jordarter som skal forbil innen EU’s grenser, jordas mest forgiftede sted, transport av kjøleskap og komfyrer, forhandleres plikter til gratis mottak, lastebærere og bur og ikke minst optimalisering av kjøreruter i forhold til Norges geografi!

- Det skal bli gøy å presentere det komplekse bildet som faktisk kommer til syne når man jobber med et produsentansvar for EE-produkter. For mange av masterstudentene blir det nok mye nytt stoff – og spennende stoff også. Kanskje et slikt foredrag kan trigge flere til å se på avfallsbransjen som en av de mest spennende som finnes,  smiler Guro Kjørsvk Husby.

Foredraget holdes sammen og i samarbeid med Eirill Bø, som er førstelektor for strategi og logistikk på BI. Bø har vært en aktiv og viktig bidragsyter i Elreturs forskningsprosjekt SmartEErelogistkk. Forelsningsserien hvor Elretur skal holde innlegg heter  Current Issues.